Цільові наукові програми НАН України - Інститут регіональних досліджень нан україни у 2006 році: Інформаційне видання

^ Цільові наукові програми НАН України
1. Тема "Принципи і закономірності просторового розвитку регіональних систем" (Цільова наукова програма НАН України “Стратегія та моделі довгострокового економічного розвитку”).

(Постанова Бюро Президії НАН України від 12.01.2002р. № 8).

Науковий керівник: д.т.н., проф. Габрель М.М.

Терміни виконання: І кв. 2004 р. – IV кв. 2006 р.

Протягом року отримано такі результати:


2. Тема “Розробка програми раціонального використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волинської області” (цільова наукова програма НАН України). (Постанова Бюро Президії НАН України від 12.01.2002 р. № 8).

Науковий керівник : к.е.н. Кравців В.С.

Терміни виконання : І кв. 2006 р. - IV кв. 2007 р.

За звітний період:

За результатами проведених досліджень, з урахуванням пропозицій та зауважень підготовлено заключний звіт – проект Програми раціонального використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волинської області на 2007-2010 рр.

^ Виконання конкурсної тематики
1. Проект “Активізація наукової діяльності молоді з метою забезпечення інноваційного розвитку економіки”.

Виконується за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді (Розпорядження Президента України від 16.11.2004 р. № 291/2004-рп “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2005 рік”; Угода №60 від 20.01.2005 р. з Міністерством України у справах молоді та спорту).

Володар гранту – к.е.н. Риндзак О.Т.

Терміни виконання : ІІ кв. 2005 р.- І кв.2006 р.

У межах реалізації проекту за звітний період здійснено наступне:

За результатами досліджень, проведених в рамках реалізації цього проекту, підготовлено і опубліковано монографію “Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку.


2. Проект "Міжрегіональна інтеграція в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні". Грант Президента України для наукових досліджень молодих вчених (Розпорядження Президента України №1279/2005 від 14.12.2005 р.).

Володар гранту – к.е.н. Сторонянська І.З.

Терміни виконання : 1.02.2006 р. - 31.12.2006 р.

За звітний період виконано наступне:

За результатами досліджень підготовлено до друку 1 монографію, опубліковано 6 статей, направлено органам регіональної влади 2 доповідні записки.


3. Проект “^ Нові підходи до оцінки та формування інвестиційного клімату України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів” Грант НАН України (відповідно до загальноакадемічного конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих вчених та постанови Президії НАН України від 22 червня 2005 року, №132).

Володар гранту – к.е.н. Мельник М.І.

Терміни виконання : ІІІ кв. 2005 р. – IV кв.2006 р.

У межах реалізації проекту за звітний період здійснено наступне:

За результатами виконання проекту у 2006 р. опубліковано 1 монографію, 9 статей, подано до друку 1 монографію та 2 статті.


4. Проект “Механізм регулювання рівня життя населення в умовах пониженої місткості регіонального ринку праці”.

Замовник: Міністерство освіти і науки України.

Керівник проекту: к.е.н. Садова У.Я.

Відповідальні виконавці: к.е.н. Садова У.Я., д.е.н. Семів Л.К., к.е.н. Риндзак О.Т., Андрусишин Н.І.

Терміни виконання : I кв. 2003 – IV кв. 2006 рр.

За звітний період, в результаті виконання 4-го етапу роботи „Розробка методики розрахунку вагових коефіцієнтів стандартизації рівня життя населення регіону з пониженою місткістю ринку праці”, зроблено наступне:

За результатами дослідження підготовлено методичні рекомендації регіональним органам державного управління та самоврядування (Головне управління праці та соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, Львівська обласна рада). Результати досліджень опубліковані в 6 статтях.

4523745313150684.html
4523842939028223.html
4523946774313686.html
4524013176176528.html
4524113397779304.html