76. Равлюк В. Г., Україна, Харків - Хvii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука,...

^ 76. Равлюк В. Г., Україна, Харків Шляхи підвищення ефективності обстежень колісних пар вагонів вібродіагностичними засобами
77. Ребров О.Ю., Україна, Харків

Структурно-логічна послідовність визначення раціональних параметрів тракторних агрегатів

78. Ребров О.Ю., Бронніков М.М., Україна, Харків

Уточнена математична модель муфти головного зчеплення з діафрагменною пружиною

79. Ребров О.Ю., Бучко І.Г., Україна, Харків

Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів шляхом раціонального вибору параметрів трансмісії

80. Ребров О.Ю., Григо Р.Г., Україна, Харків

Ефективність і функціональні властивості керованих і некерованих стабілізаторів поперечної стійкості транспортних засобів

81. Ребров О.Ю., Смородинов С.М. Україна, Харків

Керування розподілом вагових навантажень на ведучі мости колісного трактора

  82. Рогов А.В., Дереповський А.Ю., Україна, Харків

  Визначення оптимальних передаточних чисел коробки передач легкового автомобіля при русі в умовах міського циклу

83. Савенко В.В., Панчук О.В., Україна, Харків

Характеристики допоміжних споживачів потужності магістрального тепловозу 2ТЕ116

84. Самородов В.Б., Яловол І.В., Рогов А.В., Островерх О.О., Україна, Харків

Розробка математичної моделі руху причіпного автопотяга

85. Сергієнко А.М., Україна, Харків

Оцінка впливу витрат потужності двигуна на привід допоміжного устаткування на динаміку автомобіля

86. Сергієнко А.М., Самородов В.Б., Сергієнко М.Є., Україна, Харків

До питання оцінки паливної економічності автомобіля при визначенні тяглово-швидкісних показників

  87. Сергієнко А.М., Сергієнко М.Є., Україна, Харків

Оцінка теплової навантаженості зчеплення автомобіля

  88. Сергієнко М.Є., Ільїнов О.О., Україна, Харків

Дослідження каркасу кабіни трактора класу 0,9

  89. Сергієнко М.Є., Кішкар Н.А. ,Україна, Харків

  Застосування вентильних електричних машин у гібридних силових установках автомобілів

90. Сергієнко М.Є., Скрипнік І.А., Забелишенський З.Е., Каліновський В.С., Твердохліб О.В., Україна, Харків

Вплив параметрів конструкції багатодискової муфти на стабільність характеристик

91. Сєриков В.І., Кохановська О.В., Немчік О.А., Україна, Харків

Достовірність непрямих вимірів характеристик процесів у механічних системах

92. Сєріков Є.М. Україна, Харків

Ротаційний компресор

93. Сівих Д. Г., Улько В. Ю., Україна, Харків

Аналіз технічного стану систем дизеля із насос-форсунками за результатами експлуатаційного моніторингу

94. Танасевський В.Г., Гриценко Г.Д., Кондратьєва Г.Г., Міхєєнко О.К., Україна, Харків

Експериментальне дослідження корпусних елементів транспортних засобів спеціального призначення

95. Танченко А.Ю., Україна, Харків

Дослідження різноманітних моделей накопичення пошкоджуваності на прикладі секції мостового крана-перевантажувача

  96. Танченко А.Ю., Кохановський В.І., Україна, Харків, Гусєв Ю.Б., Україна, Маріуполь

  Параметричні моделі для дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій перевантажувачів

97. Ткачук А.М., Україна, Харків

Розрахунково-експериментальне дослідження напружено-деформованого стану прес-форм з урахуванням контактної взаємодії

98. Ткачук М.А., Україна, Харків, Дьоміна Н.А., Назарова О.П., Україна, Мелітополь

Моделювання контактної взаємодії елементів штампів методом скінченних елементів

99. Ткачук М.А., Негробова Н.Б., Балдінська О.Ю., Шляхов Д.О., Україна, Харків

Програмно-апаратні засоби для моделювання у навчальному процесі та наукових дослідженнях у центрі «тензор»

100. Ткачук М.М., Ткачук М.А., Україна, Харків

Методи розв’язання зв’язаних задач синтезу геометрії та аналізу напружено-деформованого стану на прикладі двохпараметричних зачеплень

101. Триньов О.В., Коваленко В.Т., Куць В.П., Україна, Харків

Особливості постановки контактних задач в спряженнях клапанного вузла з використанням метода скінчених елементів

  102. Трунов О.І., Україна, Харків

Пристрій формування електричних сигналів, каліброваних по коефіцієнту гармонік

  103. Трунов О.І., Україна, Харків

Вимірювання коефіцієнту гармонік механічних коливань

104. Турчин В.Т., Матвєєнко В.В., Україна, Харків

Аналіз шляхів інтенсифікації теплообміну між поршнем та системою охолодження

105. Турчин В.Т., Пожидаєв І.Г., Бакланов С.М., Пильов В.О., Прокопенко М.В., Україна, Харків

Варіантні дослідження теплонапруженого стану гільзи циліндру

106. Турчин В.Т., Пильов В.О., Україна, Харків

Забезпечення ресурсної міцності поршнів високофорсованих швидкохідних дизелів на стадії їх проектування

107. Чепурний А.Д., Україна, Маріуполь, Ткачук М.А., Україна, Харків,

Унікальні програмно-апаратні комплекси для моделювання фізико-механічних процесів у механічних системах на базі кластерних комп’ютерних технологій

108. Чубикало М.Б., Логвіненко О.А., Україна, Харків

Експериментальне дослідження транспортних біроторних компресорів нового типу

  109. Шаталов О.Є., Україна, Львів, Пелешко Є.В., Ткачук Г.В., Україна, Харків

  Інтегровані програмно-модельні комплекси для автоматизованого проектування корпусів ЛБМ

110. Шеремет В.М., Україна, Київ, Іщенко О.А., Україна, Мелітополь, Ткачук Г.В., Україна, Харків

Теорія та практика моделювання фізико-механічних процесів у складних механічних системах

111. Шпаковський В.В., Ліньков О.Ю., Україна, Харків

Дослідження ефективних показників модернізованого тепловозного дизеля в процесі тривалої експлуатації

112. Шуба С.О., Україна, Харків

Визначення кривої буксування гусеничного трактора

113. Якунін Д.І., Дєєва І.К., Україна, Харків

Рейковий транспорт з кузовом, що нахиляється


Дискусія


СЕКЦІЯ 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному

обладнанні та проблеми енергозбереженняКерівник – проф. Тарасенко М.О., декан енергомашинобудівного

факультету

^ Секретар – н.с. Єсипенко Т.О.


1. Алексахін О.О., Єна С.В., Україна, Харків

Аналіз характеристик систем централізованого теплопостачання житлового мікрорайону

2. Альохіна С.В., Голощапов В.М., Костіков А.О., Україна, Харків

Теплова безпека сухих сховищ відпрацьованого ядерного палива

3. Бастєєв А.В., Тарасенко Л.В., Циганок М.О., Україна, Харків, Юссеф Камел, Сирія, Тартус

Утилізація G-фази в теплогенеруючих установках

4. Бекназарян Д.В., Кошельник В.М., Хавін Є.В., Україна, Харків

Методика розрахунку корозійної стійкості вогнетривкого брусу ванни скловарної печі у двомірній постановці

5. Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Усатий А.П., Бурлака М.В., Україна, Харків

Тривимірна оптимізація кільцевої реактивної турбінної решітки з використанням CFD та планування експерименту

6. Бойко А.В., Говорущенко Ю.М., Усатий О.П., Руденко О.С., Україна, Харків

Визначення оптимальних значень параметрів циклу ГТУ

7. Бондаренко А.В., Гришин О.М., Татьков В.В., Федоренко І.М., Україна, Харків

Методика дослідження пульсацій тиску в гідромашинах

8. Борисенко О.М., Шуваєва Н.М., Меншикова О.Д., Словінська О.В., Дідух Р.О., Україна, Харків

Розвиток технологій підготовки та спалювання біопалива у котлах середньої потужності

9. Борисенко О.М., Шуваєва Н.М., Словінська О.В., Дідух Р.О., Кабанов С.В., Україна, Харків

Підготовка біомаси до спалювання у топках котлів середньої потужності

10. Борисенко О.М., Шуваєва Н.М., Словінська О.В., Дідух Р.О., Україна, Харків

Технічні рішення що до реконструкції котла ДКВР 20-13 при переведенні на спалювання біопалива

11. Братута Е.Г., Акмен Р.Г., Круглякові О.В., Чубарова В.В., Україна, Харків

Пропорційно-модульний метод розрахунку контактних апаратів форсункового типу

12. Братута Е.Г., Боровок С.В., Україна, Харків

Методика аналітичного визначення ефективності краплевловлювачів тепломасообмінних апаратів контактного типу

13. Братута Е.Г., Ганжа А.М., Марченко Н.А., Україна, Харків

Підвищення ефективності повітроохолоджувачів компресорних установок на базі системного аналізу та багатопараметричної оптимізації

14. Братута Е.Г., Семеней О.Р., Україна, Харків

Перспективи використання теплогенераторів піролізного типу

15. Волошин О.І. Україна, Краматорськ, Кошельник В.М. Україна, Харків

Технічне удосконалення газополум’яних печей машинобудівних підприємств

16. Волчок В.О., Україна, Одеса, Лапардін М.І., Україна, Одеса

Моделювання термодинамічних властивостей сумішей альтернативних холодоагентів

17. Воробйов В.М., Клімонтова О.А., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Україна, Харків

Вплив режимно-геометричних характеристик плоско-кондуктивного геліоконцентратору на його ефективність

18. Воробйов В.М., Козюберда М.В., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Україна, Харків

Вплив основних характеристик плоско-кондуктивного геліоколектору на його ефективність

19. Вороніна В.А., Костіков А.О., Україна, Харків

Шляхи забезпечення стійкого функціонування атомної енергетики України

20. Галущак І.В., ГорбатенкоВ.Я., Україна, Харків

Аеродинамічний опір пучків труб з прорізним спірально-стрічковим поребренням

21. Гончаренко Л.В., Єсипенко Т.О., Україна, Харків

Конденсаційний теплообмінний апарат для глибокої утилізації теплоти відхідних газів котельного агрегату паропродуктивністю 1 т/г

22. Городецький Ю.В., Лур’є З.Я. Україна, Харків

Динамічні характеристики гідроприводу верстата для різання труб

23. Дранковський В.Е., Цехмістро Л.М., Хандурін А.М., Україна, Харків

Дослідження впливу коефіцієнта циркуляції на течію в решітці ротора ступені турбобура

24. Єфімов О.В., Гаркуша Т.А., Україна, Харків

Вплив структурних змін в системі регенерації на показники роботи і надійність енергоблоків АЕС потужністю 1000 МВт

25. Єфімов О.В., Гончаренко О.Л., Україна, Харків

Розрахунок коефіцієнтів дифузії в багатокомпонентних продуктах спалювання природного газу при конденсації водяної пари в теплоутилізаторах котельних установок

26. Єфімов О.В., Тютюник Л.I., Іванова Л.А., Україна, Харків

Історія розвитку сертифікації енергомашинобудівної продукції в ряді промислово-розвинутих країн

27. Зінгерман Ю.Ю., Рудика В.І., Павловський В.Г., Шевелев О.О., Україна, Харків

Підвищення енергозберігаючих показників установок сухого гасіння коксу

28. Іваніцька О.П., Україна, Харків

Розрахунок об’ємної машини пластинчатого типу

29. Іщенко І.М., Тітлов О.С., Україна, Одеса 

Алгоритм проектування енергозберігаючих транспортних абсорбційних холодильних приладів

30. Каверцев В.Л., Налізко О.В., Кабанов С.В., Україна, Харків

Розробка алгоритму розрахунку компенсуючої здатності круглих лінз компенсаторів трубопроводів котельних установок

31. Календер’ян В.О., Волгушева Н.В., Бошкова І.Л., Україна, Одеса

Аналітична модель розрахунку микрохвильово-конвективної сушарки

32. Кліменко М. А., Україна, Харків

Перспектива використання осадків стічних вод в якості мінеральної добавки при виробництві цементного клінкеру

33. Количев В.О., Тиньянова І.І., Миронов К.А., Україна, Харків

Математичне моделювання енергетичних характеристик радіально-осьових гідротурбін

34. Копоть Ю.О., Єршов С.В., Україна, Харків

Дослідження впливу урахування галтелі в прикореневій зоні робочих лопаток на вторинні течії

35. Костіков А.О., Харлампіді Д.Х., Україна, Харків

Дослідження теплових режимів теплонасосної установки з ґрунтовим теплообмінником

36. Кошель С. В., Цаканян О. С., Україна, Харків

Економія теплової енергії шляхом управління витратою повітря через опалювальний прилад

37. Кошельник В.М., Жбанков О.Є., Україна, Харків

Про використання когенераційних технологій у доменному виробництві

38. Кошельник В.М., Морозов О.Є., Україна, Харків

Пластинчасті теплообмінні апарати підвищеної енергоефективності

39. Кошельнік О.В., Україна, Харків

Використання сучасних типів насадок повітронагрівачів доменних печей для підвищення ефективності їх роботи

40. Кошельнік О.В., Гордієнко О.П. Україна, Харків

Вплив зміни режимних параметрів теплоносіїв на інтенсивність теплообміну в каналах теплоакумулюючих насадок регенераторів газополум’яних печей

41. Кошельнік О.В., Харченко О.В., Україна, Харків

Розробка та техніко-економічний аналіз енергозберігаючих заходів у доменному виробництві

42. Кухтенков Ю.М., Кухтенков М.Ю.,Україна, Харків

Дослідження джгутових пульсацій тиску у радіально-осьовій гідротурбіні

43. Леонідов Е.Л., Черкашенко М.В., Україна, Харків

Аналіз динамічних характеристик розподільника з пропорційним електрогідравлічним керуванням, зворотнім зв’язком по навантаженню та положенню золотника

44. Лур’є З. Я., Макаренко М. М., Україна, Харків

Багатокритерійне проектування гідропристроїв гідросистем, електрогідромеханічних об’єктів, енергетичного обладнання

45. Лур’є З. Я., Макей В. О., Цента Є. М., Україна, Харків

Синтез параметрично зоптимізовуваного ПІД-регулятора гідроагрегата навісного обладнання трактора

46. Лур’є З. Я., Федоренко І. М., Україна, Харків

Зовнішні характеристики гідроагрегата з регульованим рушійним двигуном насосної установки

47. Попок О.В., Україна, Харків

Розрахунково-теоретичне дослідження ефективного коефіцієнта теплопровідності металогідрида в термосорбційних процесах

48. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Вахрушева О.С., Ковальов С.М., Крупа Є.С.,Україна, Харків

Підвищення средньоексплуатаційного ККД горизонтальних прямоточних гідротурбін

49. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Вахрушева О.С., Ковальов С.М., Україна, Харків

Напрямки оптимізації робочого процесу гідротурбін при розробці їх на напори 500-1000 м

50. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.С., Україна, Харків

Розрахункове дослідження гідродинамічних характеристик лопатевих систем робочих коліс здвоєного капсульного гідроагрегату

51. Потетенко О.В., Крупа Є.С., Дранковський В.Е., Україна, Харків

До питання просування капсульних гідротурбін на високі напори

52. Салига Т.С., Красильник А.В., Україна, Харків

Оптимізація структури управління гідравлічною системою трактора ХТЗ-150

53. Соловйов В.М., Україна, Харків

Створення гідротрансформатору для економічної автоматичної коробки передач

54. Соловйов В.М., Зав'ялов П.С., Подвойский Ю.А., Україна, Харків

Розрахунок потоку у реакторі гідротрансформатору

55. Сталінський Д.В., Скоромний А.Л.,, Україна, Харків

Розробка ефективного теплообмінного обладнання для виробництва альтернативних паливних енергоресурсів з гумовмісних відходів

56. Суботович В.П., Темченко С.О., Україна, Харків

Метод визначення меридіональних окреслень вільного кільцевого каналу при осьосиметричної моделі течії

57. Тарасова В.О., Україна, Харків

Течія двофазного теплоносія через капілярно-пористу середу випарника контурної теплової труби

58. Ткаліч Ю.Н., Лур'є З.Я., Україна, Харків

Адаптація систем автоматизованого моделювання і параметричної оптимізації (СІАМ) в сучасне інтегроване середовище Майкрософт

59. Хавін Є.В., Україна, Харків

Рішення задачі оптимізації тривалості циклу нагрів – охолодження для регенераторів скловарних печей

60. Черненко Е.В., Кішки О.А., Росія Красноярськ, Тітлов О.С., Україна, Одеса

До розрахунку просторового прикордонного шару при розвороті потоку в круговому секторі

61. Чорна Н.А., Україна, Харків

Використання газозберігаючої системи приготування теплоносія для опалення та гарячого водопостачання житлових будинків

62. Шевелев О.О, Тарасенко О.М., Україна, Харків

Динаміка трубчатого теплообмінного апарату при гармонійній зміні температури гріючого теплоносія

63. Шуваєва Н.М., Меньшикова О.Д., Борисенко О.М., Нікольнікова О.В., Полтавський О.М., Україна, Харків

Особливості котлів-утилізаторів ГТУ та ПГУ малої й середньої потужності


Дискусія


^ СЕКЦІЯ 6. НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСАХ ГАРЯЧОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ


Керівник – проф. Погрібний М.А., декан механіко-технологічного

факультету

Секретар – доц. Лябук С.І.


1. Альохін В.І., Акімов О.В., Україна, Харків

Наукові основи конструкторського-технологічного проектування литих деталей ДВЗ

2. Бармін О.Є., Халімон К.О., Україна, Харків

Отримання субмікрокристалічних (СМК) і нанокристалічних (НК) матеріалів методом електронно-променевого випаровування в вакуумі (PVD)

3.Білозеров В.В., Махатілова А.І., Субботіна В.В.,

Шахова Я.Е.,Україна, Харків

Захист магнієвих сплавів мікро плазмовою обробкою

4. Білозеров В.В., Махатілова Г.І., Реброва О.М., Україна, Харків

Дослідження зміни розмірів деталі при МДО-обробці алюмінієвих сплавів

5. Берлізєва Т.В., Чекаліна Г.В., Пономаренко О.І., Україна, Харків

Знеміцнюючі добавки для сумішей на рідкому склі

6. Волков О.О., Погрібний М.А., Сизий Ю.А., Кулик Г.Г., Україна, Харків

Дослідження теплового впливу ТФО на структури та властивості різних марок сталей

7. Воронцова Д.В., Україна, Харків

Геометричне моделювання профілів роторно-планетарної машини, узгоджених із зубчатою передачі

8. Гелюх Н.М., Пономаренко О.І., Україна, Харків

Формування високоякісних поверхонь відливок

9. Глібко О.А., Халявка О.В., Дехтяр О.В., Україна, Харків

Комп’ютерні технології у створенні графічної складової рекламної продукції

10. Грицина Н.І., Середа І.В., Україна, Харків

Аналітичне дослідження біевольвенти

11. Даниленко В.Я., Гребеннік К.В., Україна, Харків

Дослідження пропускної здатності вікон золотникових втулок залежно від їхньої форми

12. Додяк І.В., Костик В.О., Дяченко С.С., Літус К.О., Україна, Харків

Підвищення експлуатаційних властивостей поверхні виробів методом борування нанодисперсними пастами

13. Євстратов В.О., Підгірна В.О., Україна, Харків

Аналіз деформаційного стану низької заготованки, що виготовляється видавлюванням

14. Євтушенко Н.С., Протасова О.О., Тітова Н.Ф., Україна, Харків

Способи отримання лігатур на алюмінієвій основі

15. Забара О.С, Україна, Харків

Дослідження формозміни металу при валковому формуванні зварних труб малого діаметру

16. Зрайченко А.В., Дьомін Д.О., Україна, Харків

Вживання методології дослідження великих систем для вибору оптимального складу синтетичного чавуну

17. Золотар Л.С., Таран Б.П., Україна, Харків

Вибір перспективних матеріалів для литих поршнів

18. Зубков А.І., Дубіна А.В., Україна, Харків

Дисперсійне твердіння конденсатів cu-Mo

19. Князєв С. А., Вуєц О. Є., Погрібний М. А., Україна, Харків

Дослідження та порівняння структури і властивостей сталей 45, 45Х, 15Х11МФ після пічного борування

20. Князєв С. А., Погрібний М. А., Україна, Харків

Розробка та дослідження способу насичення бором сталі 40Х за допомогою нагріву струмом високої частоти

21. Коваль О.С., Коваленко Б.П., Україна, Харків

Легковідокремлюваємий пригар на литві з чорних сплавів

22. Коворотний Т.Л., Україна, Харків

Аналіз хвилястості на крайках тонкостінних профілів з алюмінієвих сплавів

23. Колупаєв І.М., Дудник Н.В., Мєдвєдєва., А.В., Україна, Харків

Дослідження процесів деградації гетеросистеми цинк-титан

24. Колупаєв І.М., Надточий Т.С., Україна, Харків

Оцінка параметрів хіміко-термічної обробки за допомогою цифрової обробки металографічних зображень

25. Крюков Ю.Б., Україна, Харків

Експериментальні дослідження формозміни металу при прокатці періодичних профілів ресор

26. Кузьменко В.І., Україна, Харків

Розробка технологічного процесу та конструкції штампу для штампування - збирання деталі типу «затиск»

27. Курандо Д.І. Україна, Харків

Експериментальні дослідження формозміни профілю башмака

28. Левченко В.М., Україна, Харків

Методика розрахунку технологічних та енергосилових параметрів прокатки несиметричних рейкових профілів

29. Літус К.О., Дяченко С.С., Костик В.О.,Україна, Харків

Прогресивний спосіб підвищення експлуатаційних властивостей поверхні титанового сплаву

30. Лябук С.І., Україна, Харків

Структурна релаксація у метастабільних сплавах

31. Лябук С.І., Козлова.Т.І., Україна, Харків

Отримання мікрокристалічної структури у сталях шляхом інтенсивної пластичної деформації

32. Максимова М.О., Сорока С.Д., Кобеляцький Д.А., Україна, Харків

Комп’ютерне 3D моделювання як метод вивчення та створення прикладної віртуальної продукції

33. Медведєв В.С., Маслений А.Н., Україна, Харків

Поле швидкостей переміщення металу у пластових таврових калібрах

34. Медведєв В.С., Галушкін Д.Г., Україна, Харків

Геометрія осередка деформації при прокатці фланцевих профілів у фасонних калібрах

35. Медведєв В.С., Україна, Харків

Базові технології та обладнання металургійних мікро-заводів

36. Медведєв В.С., Україна, Харків

Аналіз пластичного плину металу у фасонних калібрах з використанням пакету Mathcad

37. Медведєв В.С., Стрюков С.Б., Україна, Харків

Математичне забезпечення комп’ютерного проектування калібровок валків складних фасонних профілів

38. Меншиков А.Г., Україна, Харків

Спосіб і обладнання для рідинного цементування деталей

39. Некрасов А.Г., Дьомін Д.О., Україна, Харків

Вживання методів ідентифікації для порівняльної оцінки ефективності модифікування чавуну

40. Нерубацький В.П., Україна, Харків

Моделювання процесу гарячого пресування при спіканні тугоплавких нанопорошкових з’єднань

41. Нікітіна О.О., Таран Б.П., Україна, Харків.

Вибір перспективних матеріалів для литих імплантів

42. Ніцин О.Ю., Україна, Харків

Побудова точкового каркасу відсіку поверхні методом афінних

перетворень

43. Охотська О.В., Україна, Харків

Розробка методики побудови розгорток нелінійних поверхонь

44. Плєснецов Ю.О., Україна, Харьків

Дослідження деформаційного зміцнення листових заготовок при валковому формуванні на них рифлень

45. Пономаренко О.І., Чекаліна Г.В., Україна, Харків

Пригар на виливках з високолегованої сталі

46. Погорілий А.М., Пеліх В.Ф., Фомічова Н.М.,Україна, Харків

Способи підвищення температури металу при ваграночній плавці

47. Протасенко Т.О., Україна, Харків

Вплив параметрів експлуатації на процес старіння нержавіючих сталей 08Х18Н9Т І 12Х18Н9Т

48. Торянік В. В., Шаповалов А. В., Шуст А. А., Україна, Харків

Розробка тримірного інтерактивного путівника абітурієнта НТУ «ХПІ»

49. Тришевський О.І., Плєснецов С.Ю., Україна, Харків

Дослідження формозмінення в місцях згинання металу на 1800 при валковому формуванні гнутих профілів

50. Чибічик О.А., Акімов О.В.,Україна, Харків

Конструкторсько-технологічне проектування і розробка рекомендацій по підвищенню якості виготовлення роторів електродвигунів

51. Шевченко Є.С., Євстратов В.О., Україна, Харків

Дослідження процесу пульсуючого витягування і створення обладнання для цього процесу

52. Шоман О.В., Анісімов К.В., Україна, Харків

Геометричне моделювання контуру вигоряння лісових пожеж

53. Юрченко О.А., Кирилов Г.І., Україна, Харків

Дослідження валків для виготовлення профілів із травленої заготівки і заготівки з покриттям

54. Ящеріцин Є.В., Терлецький О.С., Україна, Харків

Вплив режимів дифузійного зварювання на адгезію складових шарів мідь-тантал


Дискусія

^ СЕКЦІЯ 7. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ФІЗИКО – ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


4558210615126911.html
4558344989512783.html
4558480829114466.html
4558544364552982.html
4558690920514581.html